Gizlilik ve KVKK

DijitalApp Üyeliğine İlişkin Aydınlatma Metni

DijitalApp.in Değerli üyeleri ve ziyaretçileri,

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili Çözümlerimiz ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla GOMEED BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YATIRIM ve PAZARLAMA A.Ş. (“DijitalApp”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bu aydınlatma metni ile bilgilendiriyoruz.

Bu Aydınlatma Metni Aracılığı ile;

Halinde kişisel verilerinizin kullanımına ilişkin aydınlatma metni yer almaktadır.

Sizlere verdiğimiz hizmet kalitesini yükseltmek için PORTAL uygulamalarımızda çerez vb. programlar kullanmaktayız. Bu konuda hazırlanmış olan dokümanı DijitalApp.com üzerinden Çerez Politikamız içeriğinde bulabilirsiniz.

 

1-Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları / İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Satıcı, Dijital İşletme ve Ziyaretçilerin DijitalApp Portal Uygulamaları Kullanımı ve Üyelik işlemleri amacı ile;

 

DijitalApp Portal Üyeliği (Site/Mobil Uygulamalar )

 

Ticari Faaliyetlerimizde İletişim Süreçlerimiz

Tüm ticari faaliyetlerimiz kapsamında iletişim için açık rıza vermeniz durumunda, kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri ile size yönelik ticari iletişim işlemleri (sms, e-posta, arama vb.) bulunulabilmesi, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad), iletişim (telefon numaranız, e-posta adresi) bilgilerinizi işliyoruz.

 

Müşteri İlişkileri Süreçlerimiz

Müşteri temsilcilerimiz ( e-posta adreslerimiz, Mobil ve Web Sitemiz, telefon numaramız vs.) üzerinden bizler ile iletişime geçilmesine istinaden bize ilettiğiniz soru / sorun ve her türlü şikayetlerinizi çözüme kavuşturmak, gerekirse konuya ilişkin olarak tarafınızla iletişime geçebilmek amacıyla kimlik (ad soyad) , iletişim (adres, e-posta adresi, telefon numarası), finansal bilgileriniz (gereken kontrol ve iade işlemleri için IBAN numarası ve kredi kartının ilk 6 ve son 4 hanesi) müşteri işlem (talep ve şikayetleriniz,) ayrıca memnuniyetinize yönelik çalışmalarımız, daha sonra aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere Müşteri temsilcilerimiz ile yapacağınız görüşmelerin ses kayıtlarını işliyoruz.

 

Hukuki Süreçler ve Diğer Faaliyetlerimiz

Mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına karşı yükümlüklerimizi yerine getirmek, doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, haklarınız uyarınca tarafımızdan bilgi talep etmeniz halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi amaçlarıyla kimlik ( ad soyad,), iletişim (telefon, e-posta adresi, adres), müşteri işlem ( site / mobil çözümlerimiz işlem ve kayıt  bilgileriniz, ),  fatura ve işlem güvenliği (IP port bilgileri, Portal uygulamaları kullanımına, Üyeliğe, ticari iletişim kapsamında izin / açık rıza / sözleşme onayına ve bilgi güncellemelerine ilişkin log kayıtları) bilgilerinizi hukuki işlem bilgilerinizi (uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgileri) işliyoruz.

Müşteri memnuniyeti çalışmaları, verdiğimiz hizmetlere ilişkin raporlama, yazılım geliştirme, iyileştirme çalışmaları amacı ile alınan geri bildirimleriniz ve buna ilişkin anket cevap bilgileriniz, çağrı merkezi kayıtlarınız, işlem güvenliğine ilişkin bilgileriniz, Portal uygulamalarının   kullanımına, ticari iletişim kapsamında izin / açık rıza / sözleşme onayına ve bilgi güncellemelerine ilişkin log kayıtlarınızı işliyoruz.

DijitalApp.com Portal uygulamalarımızın üyelik sözleşmeleri, mevzuat ve ahlaki /  etik olamayan  şekilde kullanımını engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, bloke etme ve bloke kaldırma işlemlerini yapabilmek için kimlik (ad soyad), iletişim (telefon, e-posta adresi, ), kredi kartı bilgileriniz ( yalnızca ilk 6 ve son 4 hane bilgisi), ödeme bilgileriniz  ile işlem güvenliği bilgilerinizi (IP adresi bilgileri, port bilgileri, Portal uygulama bağlantılarınızın tüm detaylarını) işliyoruz.

 

Kampanya / Çekiliş ve Diğer Etkinlik Süreçlerimiz

DijitalApp tarafından düzenlenen / duyurulan yapılan kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklere katılmanız halinde ilgili etkinliğe ilişkin işlemlerin yapılabilmesi, etkinliklerin sonuçlandırılması, gerekli durumlarda tarafınıza ödül, ürün gönderilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres) verilerinizi işliyoruz.

 

2- Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir

Kişisel verilerinizi;

 

3-Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki nedenlerimiz

DijitalApp olarak kişisel verilerinizi, Portal uygulamalarımız üzerinden yaptığınız üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin ve yaptığınız bilgi güncelleme işlemlerinin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın kullanımlarından oluşan/edinilen verilerinizin sistemlerimize kaydedilmesi, Portal uygulamalarımız üzerindeki her türlü işlem, bilgi ve ticari iletişim tercihlerini güncelleme, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, iletişim kanalları (çağrı merkezi, Mobil Uygulama, Site, e-posta adreslerimiz,) üzerinden bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, Müşteri temsilcileri ile yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya resmi kurum, kuruluş ve adli / idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi / belgelerin kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

DijitalApp olarak kişisel verilerinizi;

DijitalApp üyeliğiniz ile ilgili; İstediğiniz an, hiçbir neden göstermeksizin, ticari elektronik iletişimi reddedebilir, açık rızanıza dayanarak kişisel veri işlenen hallerde ise açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerinin tamamını durdurabilirsiniz.

 

4-Haklarınız

Tarafımızdan işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak GOMEED BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YATIRIM ve PAZARLAMA A.Ş.’nin web sitesin de bulunan veri sahibi başvuru formunu doldurarak Orta Mah. Kanuni sok. Çukurova No: 1 KARTAL / İSTANBUL adresine yazılı başvuru yapabilir veya sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz. (Yapacağınız talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olarak yapılması gerekmektedir.)

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

DijitalApp